image1 image2 image3
Oznamy Fakulty
BŠ - Prihlasovanie študentov 2.ročníka na témy záverečných prác IŠ – štátne skúšky - máj 2015 – rozdelenie do komisií CEEPUS - možnosť štúdia v zahraničí Medzinárodná konferencia EURÓPSKA ÚNIA A MOŽNOSTI PRE MLADÝCH 2014+ CVTI SR organizuje podujatie LETNÁ ŠKOLA INOVÁTOROV

Merkúrove listy

Zobraziť Merkúrove listy >>

Partneri