image1 image2 image3 image4
Oznamy Fakulty
Sociálne štipendiá - akademický rok 2015/2016 Štátne skúšky – bakalárske a inžinierske štúdium – august 2015 Prijímacie skúšky na II. stupeň na Obchodnú fakultu EUBA - výsledky písomného testu zo dňa 2.7.2015 FIJET SLOVAKIA International Summer Academy for Young Travel Journalists - 2015 Zabezpečenie fotografií z promócií

Merkúrove listy

Zobraziť Merkúrove listy >>

Partneri